Објављен „Службени гласник РС“ број 30 од 23.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • Нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 30 од 23.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ИСПРАВКЕ Закона о изменама и допунама Закона о култури
Влада
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014–2020. године
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-67/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-68/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-69/2016-01
Други државни органи и државне организације
 • СТАТУТ Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • ОДЛУКА о допуни Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини чланарине и надокнада за 2016. годину
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању износа надокнада за упис у именик, за издавање и обнављање лиценце за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденција Фармацеутске коморе Србије
 • ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА за упис бесплатних акција „Дневника” а.д. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: