Објављен „Службени гласник РС“ број 30 од 20.4.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 30 од 20.4.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
Министарства
  • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2021. годину
Друге органиизације
  • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Ингас ЈП Инђија

Поделите: