Објављен „Службени гласник РС“ број 30 од 15.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 30 од 15.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
  • ОДЛУКА о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања
  • ОДЛУКА о ограничењу висине цена основних животних намирница и заштитне опреме
  • ОДЛУКА о образовању Комисије за давање дозволе за улазак на територију Републике Србије у режиму примене заштитних мера од болести COVID-19
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за 2020. годину
  • НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору

Поделите: