Објављен „Службени гласник РС“ број 3 од 12.1.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте. 

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 3 од 12.1.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Влада
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима које треба да испуњава комунални милиционар да би могао да врши послове мерења буке пореклом из угоститељских објеката
 • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
 • СПИСАК овлашћених организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00627/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01105/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02180/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02854/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02951/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03820/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-03958/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04767/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05049/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности сталног судског преводиоца
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о стручном усавршавању државних службеника у Стручној служби Заштитника грађана
 • ПРАВИЛНИК о службеној легитимацији Заштитника грађана и његових заменика
 • РЕШЕЊЕ о обнови дозволе за обављање делатности колективног остваривања права аутора филмских дела
 • РЕШЕЊЕ председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-177/2021-26
 • РЕШЕЊЕ председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-176/2021-35
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, EL FARO DOO Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ по јавном конкурсу за избор кандидата за именовање директора ЈКП „Комуналац”, Власотинце, чији је оснивач општина Власотинце
 • РЕШЕЊЕ по јавном конкурсу за избор кандидата за именовање директора ЈКП „Водовод”, Власотинце, чији је оснивач општина Власотинце
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод Златибор”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Водоканал” Сомбор
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац”, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац” Мрчајевци
ОГЛАСИ

Поделите: