Објављен „Службени гласник РС“ број 29 од 25.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 29 од 25.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину ревизије архивских фондова и збирки у архивима
 • ПРАВИЛНИК о ближим мерама заштите архивске грађе
 • УПУТСТВО о допунама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-02831/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-04591/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00990/2010-03
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.

Поделите: