Објављен „Службени гласник РС“ број 29 од 2.3.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 29 од 2.3.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о расписивању избора за председника Републике
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о минималним лучким тарифама

Поделите: