Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 29 od 15.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 29 od 15.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
  • ODLUKA o proglašenju vanrednog stanja

Podelite: