Објављен „Службени гласник РС“ број 28 од 23.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 28 од 23.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Правосуђе
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 4159/15, Каменица и други против Србије
Републичка изборна комисија
  • УПУТСТВО за спровођење гласања на изборима за председника Републике расписаним за 2. април 2017. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
  • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0894/15-11
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Сјеница”
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Врела”, Сјеница
ОГЛАСИ

Поделите: