Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 28 od 17.4.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 28 od 17.4.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 64
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 65
Vlada
 • UREDBA o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira
 • ODLUKA o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene
Ministarstva
 • PRAVILNIK o pribavljanju saglasnosti za izgradnju i eksploataciju komunalne infrastrukture kroz železnički pružni pojas
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće
 • SPISAK srpskih standarda iz oblasti medicinskih sredstava
 • ODLUKA o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
 • REŠENJE o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku
Narodna banka Srbije
 • REŠENJE o oduzimanju dozvole za pružanje platnih usluga
Drugi državni organi i državne organizacije
 • UPUTSTVO o metodologiji za praćenje i analiziranje stanja u vezi sa odlivom kadrova i njegovim uticajem na rad organa državne uprave
 • LISTA lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalnog parka „Đerdap”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Tara
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Nacionalni park Kopaonik
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja
OGLASI

Podelite: