Објављен „Службени гласник РС“ број 28 од 17.4.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 28 од 17.4.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 64
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 65
Влада
 • УРЕДБА о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира
 • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о прибављању сагласности за изградњу и експлоатацију комуналне инфраструктуре кроз железнички пружни појас
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о хигијенској исправности воде за пиће
 • СПИСАК српских стандарда из области медицинских средстава
 • ОДЛУКА о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о одузимању дозволе за пружање платних услуга
Други државни органи и државне организације
 • УПУТСТВО о методологији за праћење и анализирање стања у вези са одливом кадрова и његовим утицајем на рад органа државне управе
 • ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка „Ђердап”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Тара
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Национални парк Копаоник
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропље”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја
ОГЛАСИ

Поделите: