Објављен „Службени гласник РС“ број 28 од 1.4.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 28 од 1.4.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију
  • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
  • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 37364/10, Бошкоћевић против Србије
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање

Поделите: