Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 27 od 7.4.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 27 od 7.4.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o privremenoj meri utvrđivanja prioriteta prevoza u železničkom saobraćaju koji se obavlja na mreži pruga Republike Srbije
 • UREDBA o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Uvacˮ
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini
 • UREDBA o finansijskom davanju poljoprivrednim gazdinstvima za poljoprivrednu proizvodnju biljnih kultura u 2023. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima konditorskih proizvoda za otkup mleka u prahu
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 • ODLUKA o promeni pravne forme Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • ODLUKA o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za organizaciju nastupa Republike Srbije na 65. Međunarodnom sajmu nauke i tehnike u Beogradu „Igraj za čovečanstvo! Nauka za sve.”
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za praćenje sprovođenja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2022. do 2030. godine
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje postupka izbora strateškog partnera na projektu izgradnje Severne obilaznice oko Kragujevca i izgradnje državnog puta IA reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA-A5 (E761) u Mrčajevcima
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za uređenje i razvoj Stare planine
 • ODLUKA o prestanku važenja Odluke o izboru strateškog partnera u cilju realizacije Projekta izgradnje Severne obilaznice oko Kragujevca
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Nacionalnog koordinacionog tela za olakšanje trgovine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, potpredsednika i članova Saveta za odbrambenu industriju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, potpredsednika i članova Saveta za odbrambenu industriju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za trgovinsku i ekonomsku saradnju sa Državom Izrael
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za trgovinsku i ekonomsku saradnju sa Državom Izrael
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-ganske komisije za trgovinsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-ganske komisije za trgovinsku saradnju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju sa Bosnom i Hercegovinom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Crnom Gorom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela srpsko-jermenske Međuvladine komisije za ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela srpsko-jermenske Međuvladine komisije za ekonomsku, naučnu i tehničku saradnju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Rumunije za ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije Republike Srbije i Rumunije za ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju sa Republikom Turskom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju zamenika predsednika Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju srpskog dela Mešovite komisije za praćenje sprovođenja odredaba Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnom prelazu za međunarodni drumski saobraćaj Preševo–Tabanovce
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova i sekretara Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova i sekretara Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2960/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2961/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2962/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2963/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2964/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2966/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2970/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-3032/2023
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2023. godinu
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezultat, 05 broj 661-2910/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za sportski rezultat, 05 broj 661-2912/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3053/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3056/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3075/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3098/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2919/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2921/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2926/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2927/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2930/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2933/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2935/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2918/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2924/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2925/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-2932/2023
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Programa o izmenama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014–2020. godine
 • STATUT Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije” Beograd
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2023. godinu
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2023. godinu
 • PRAVILNIK o dostavljanju podataka u sektoru šećera
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima je potrebno pribaviti vodnu dozvolu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i organizacione i kadrovske ospobljenosti za obavljanje poslova u oblasti upravljanja vodama, kao i o načinu vođenja evidencije izdatih i oduzetih licenci
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa i vođenja Registra političkih stranaka
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene sa elementima detaljne regulacije za magistralni gasovod MG 14 GRČ Orljane – Leskovac – Vranje – Granica sa Republikom Severnom Makedonijom na životnu sredinu
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Požarevac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Požarevac
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o upisu u Registar proizvođača duvana
Druge organiizacije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Javno preduzeće Srbijagas Novi Sad
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, DOO Gas Bečej
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Novi Pazar
OGLASI

Podelite: