Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 27 od 13.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 27 od 13.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o sastavu, načinu i organizaciji rada štabova za vanredne situacije
 • UREDBA o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon)
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o evidenciji izvoznika voća i povrća u Rusku Federaciju
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o budžetskom računovodstvu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću
 • ODLUKA o izmeni Odluke o zatvaranju graničnih prelaza
 • ODLUKA o utvrđivanju Vile Prendić u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Aerodrom Ponikve” Užice
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Javnog preduzeća „Aerodrom Rosulje” sa po Kruševac
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor saobraćaja i usluga transporta
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor industrijskog razvoja
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor poslovne administracije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor trgovine, ugostiteljstva i turizma
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za granične prelaze u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Zaječaru
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Zaječaru
 • REŠENJE o imenovanju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Etičkog odbora Srbije
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju zamenika predsednika Pregovaračke grupe za carinsku uniju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju zamenika predsednika Pregovaračke grupe za carinsku uniju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2058/2020
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2059/2020
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd za 2020. godinu i Finansijsko poslovanje „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd — plan za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za skloništa za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2020. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2020. godini
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu o obavljanju druge delatnosti
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2390/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2391/2020-1
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2402/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
 • PRAVILNIK o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje
 • PRAVILNIK o sadržini evidencija koje vodi komunalna milicija, načinu njihovog vođenja i uništavanju određenih podataka
 • PRAVILNIK o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne milicije
 • PRAVILNIK o službenoj legitimaciji komunalnih milicionara
 • ODLUKA o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
 • ODLUKA o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godini
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke
Druge organizacije
 • ODLUKA o dopuni Odluke o visini naknade za objavljivanje akata koji se obavezno objavljuju u „Službenom glasniku RS” uz plaćanje naknade i visini naknade za objavljivanje akata pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u „Službenom glasniku RS” nije obavezno, u 2020. godini
 • ODLUKA o dopuni Odluke o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2020. godini
 • SPORAZUM o popustu na Tarifu naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju direktora JVP „Beogradvode”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo”, Požarevac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija”, Požarevac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Blace” sa sedištem u Blacu
OGLASI

Podelite: