Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 26 od 5.4.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 26 od 5.4.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o Cenovniku odstrela lovostajem zaštićenih vrsta divljači za lovnu 2019/2020. godinu
 • UREDBA o minimumu procesa rada u Republičkom geodetskom zavodu
 • UREDBA o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Upravi carina
 • UREDBA o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis posla radnih mesta carinskih službenika
 • UREDBA o dopuni Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
 • UREDBA o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
 • UREDBA o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove infrastrukture koja je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave oštećene ili porušene usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine
 • ODLUKA o osnivanju Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija
 • ODLUKA o izmeni Odluke o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju proizvoda i usluga od posebnog značaja za odbranu Republike Srbije
 • ODLUKA o utvrđivanju spomenika „Sloboda” na Iriškom vencu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju manastira Sv. Varvare na Reljinoj gradini za spomenik kulture
 • ODLUKA o određivanju odgovornih lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA ⅠⅠ) za period 2014–2020. godine
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Koordinacione komisije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Generalnog inspektora
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o imenovanju direktora Agencije za kvalifikacije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Užicu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Užicu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Muzeja vazduhoplovstva — Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za nauku Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj
 • REŠENJE o prestanku mandata odboru direktora „Železnice Srbije” akcionarsko društvo, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora „Železnice Srbije” akcionarsko društvo, Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Akri, Republika Gana
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3171/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3170/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3166/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3167/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” za period 2019–2021. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Trogodišnji program poslovanja Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za period 2019–2021. godine
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o radu Akcionarskog društva za vazdušni saobraćaj Air Serbia Beograd
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3259/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3341/2019
 • AKCIONI PLAN za period 2019−2020. godine za sprovođenje Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017−2020. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkim zahtevima za upotrebu cementa i proizvoda na bazi cementa u izgradnji kolovoznih konstrukcija i zemljanim radovima
 • PRAVILNIK o uslovima zaštite životne sredine koje moraju da ispune korisnici IPARD podsticaja
 • ODLUKA o izmeni Odluke o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije niskougljeničnog razvoja sa akcionim planom
 • REŠENJE o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o utvrđivanju krivičnih dela za čiju osudu državni službenik postaje nedostojan za obavljanje poslova, odnosno vršenje dužnosti
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o registru funkcionera i registru imovine
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0153/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0229/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0436/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0587/18-11
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Carska Bara”
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana”, Subotica
OGLASI

Podelite: