Објављен „Службени гласник РС“ број 26 од 22.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 26 од 22.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о садржају и начину вођења Евиденције музеја Републике Србије
  • ПРАВИЛНИК о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
Републичка изборна комисија
  • УПУТСТВО за предлагање лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за народне посланике
  • УПУТСТВО о начину подношења и поступања у Републичкој изборној комисији по приговорима и по захтевима за поништавање гласања на бирачком месту у иностранству

Поделите: