Објављен „Службени гласник РС“ број 26 од 13.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 26 од 13.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар”
  • ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2020. годину
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о условима које морају да испуњавају пружаоци услуга у ваздушној пловидби
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о катастарском премеру, обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0234/18-11
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0636/18-11

Поделите: