Објављен „Службени гласник РС“ број 25 од 3.4.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о здравственом осигурању

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 25 од 3.4.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о здравственом осигурању
 • ЗАКОН о здравственој заштити
 • ЗАКОН о предметима опште употребе
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о избору председника Комисије за хартије од вредности Председник Републике УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • ИСПРАВКА Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину израде декларације о перформансама
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-189/2017
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-273/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-933/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1066/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1352/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1388/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1515/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1075/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-975/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1390/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1492/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1403/2018-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-319/2019-1
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „3. октобар”, Бор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Бор
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Бор”, Бор
ОГЛАСИ

Поделите: