Објављен „Службени гласник РС“ број 25 од 26.3.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2024. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 25 од 26.3.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Турској
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Мађарској
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије – шефа Мисије Републике Србије при Европској унији у Бриселу
Влада
 • ПРОГРАМ за борбу против трговине људима у Републици Србији за период 2024–2029. године
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о утврђивању територије Завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 221-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 228-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 229-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-1/24
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-2/24
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-3/24
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-4/24
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-5/24
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-6/24
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-7/24
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-8/24
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-9/24
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-10/24
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 253-11/24
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају
 • НАРЕДБА о времену отворености аеродрома за одвијање ваздушног саобраћаја
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса ЈКП „ТОПЛАНА – ШАБАЦ” ШАБАЦ
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за јануар 2024. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: