Објављен „Службени гласник РС“ број 25 од 21.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • НАРЕДБА о изменама и допунама Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
    (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 25 од 21.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • НАРЕДБА о изменама и допунама Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о садржини Регистра жигова, садржини захтева, приговора и предлога који се подносе у поступку за признање и заштиту жига и подацима који се објављују у службеном гласилу надлежног органа

Поделите: