Објављен „Службени гласник РС“ број 25 од 18.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 25 од 18.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Правосуђе
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 52210/09, Јахјага против Србије
  • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 28181/11, Здравковић против Србије
Републичка изборна комисија
  • ОДЛУКА о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији
  • ОДЛУКА о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о дозволама и центрима за обуку ваздухопловно-техничког особља контроле летења

Поделите: