Објављен „Службени гласник РС“ број 24 од 26.3.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 24 од 26.3.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о странцима
 • ЗАКОН о азилу и привременој заштити
 • ЗАКОН о граничној контроли
 • ЗАКОН о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова
 • ЗАКОН о националном ДНК регистру
 • ЗАКОН о јединственом матичном броју грађана
 • ЗАКОН о допунама Закона о држављанству Републике Србије
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о полицији ЗАКОН о изменама Закона о јавном реду и миру
Влада
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2598/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2455/2018
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУo-81/2015
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 54001/15 и три друге, Шаћировић и други против Србије
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.o.o. Нови Сад

Поделите: