Објављен „Службени гласник РС“ број 24 од 18.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 24 од 18.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2022. години
  • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима локалне власти у 2022. години
  • ПРАВИЛНИК о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2022. годину
  • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига
Републичка изборна комисија
  • ИСПРАВКА Упутства о начину одређивања бирачких места
Друге организације
  • ПРАВИЛНИК о унутрашњем реду и чуварској служби Предела изузетних одлика „Маљен”

Поделите: