Објављен „Службени гласник РС“ број 24 од 11.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 24 од 11.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
Уставни суд
 • ОДЛУКА о избору заменика председника Уставног суда
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-45/2020-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-46/2020-01
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља
 • ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0222/2019-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0138/2019-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0086/2017-10
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0431/18-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Градска чистоћа”, Лајковац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Расина”, Брус
ОГЛАСИ

Поделите: