Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 23 od 29.3.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 23 od 29.3.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju lučkog područja međunarodnog putničkog pristaništa u Kanjiži
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju lučkog područja luke u Pančevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za promociju nauke
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu
 • REŠENJE o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala „Aerodromi Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u veslanju, u Beogradu 2023. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Juniorskog evropskog prvenstva u veslanju, u Beogradu 2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva u fitnesu za mlađe kategorije, u Čačku 2019. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3142/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3143/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3149/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3009/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3011/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3012/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3013/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3068/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3062/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-3066/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu sprovođenja Godišnjeg programa monitoringa kvaliteta derivata nafte i biogoriva za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o ceni obrasca i troškovima tehničke izrade lične karte
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na specijalna pomagala za čitanje i pisanje koja se obezbeđuju iz sredstava Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • PRAVILNIK o radovima na rehabilitaciji javnog puta
 • PRAVILNIK o kategorizaciji vodnih puteva za plovidbu plovila za rekreaciju
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene „Lipovica II” na životnu sredinu
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00878/2014-22
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-02994/2010-03
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-132/2018
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-134/2018
 • REŠENJE Ustavnog suda Su broj 102/1
 • REŠENJE Ustavnog suda Su broj 102/2
 • REŠENJE Ustavnog suda Su broj 102/3
 • REŠENJE Ustavnog suda Su broj 102/4
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o raspolaganju nepokretnostima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • OBAVEZUJUĆI KRITERIJUMI za bliže utvrđivanje logičke numeracije kanala
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u januaru i februaru 2019. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u martu 2019. godine
 • REŠENJE o utvrđivanju visine naknade pogrebnih troškova za korisnike penzija za april, maj i jun 2019. godine
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti
OGLASI

Podelite: