Објављен „Службени гласник РС“ број 23 од 20.3.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 23 од 20.3.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о избору председника Народне скупштине
  • ОДЛУКА о броју и избору потпредседника Народне скупштине
  • ОДЛУКА о именовању генералног секретара Народне скупштине
  • ОДЛУКА о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
  • ОДЛУКА о саставу сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
  • ОДЛУКА о саставу Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
  • ОДЛУКА о саставу делегације Народне скупштине у Парламентарном форуму Република Србија – Република Српска

Поделите: