Објављен „Службени гласник РС“ број 23 од 17.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 23 од 17.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • СТРАТЕГИЈА за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године
 • СТРАТЕГИЈА за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 2022–2030. године
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за доделу и исплату подстицајних средстава инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 3. април 2022. године
 • ОДЛУКА о утврђивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за председника Републике који ће се одржати у 2022. години
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о евиденцијама и извештајима политичког субјекта
ОГЛАСИ

Поделите: