Објављен „Службени гласник РС“ број 23 од 10.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 23 од 10.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о личној заштитној опреми
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о обрасцима захтева за доделу дозволе за обављање поштанских услуга

Поделите: