Објављен „Службени гласник РС“ број 22 од 20.3.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 22 од 20.3.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина
  • АКЦИОНИ ПЛАН за период од 2024. до 2026. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о бањско-климатском опоравку
  • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о галенским лековима који се употребљавају у хуманој медицини
Уставни суд
  • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-4/2021
  • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2273/2021

Поделите: