Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 21 od 19.3.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 21 od 19.3.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2018. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2018. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2018. godini
 • UREDBA o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola
 • UREDBA o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih srednjih škola
 • UREDBA o dopuni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za ispitivanje postupanja državnih organa u rasvetljavanju prijavljenih slučajeva nestale dece u Republici Srbiji
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja brze saobraćajnice — državnog puta IB reda broj 21 Novi Sad — Ruma („Fruškogorski koridor”)”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji autoputa E-763, deonica Surčin–Obrenovac
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Zlatiborskog upravnog okruga sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nacionalnog prosvetnog saveta
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za inovacionu delatnost
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Niš” sa sedištem u Nišu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Plan i program rada sa finansijskim planom Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić” za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd za 2018. godinu i Finansijsko poslovanje „Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru” d.o.o. Beograd — Plan za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Tarife o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2404/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2418/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2420/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2477/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 456-2092/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2094/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2095/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2097/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2099/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2102/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2105/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2120/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2342/2018
Ministarstva
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 222-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 222-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 222-3/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 222-4/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 222-6/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 222-5/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 222-7/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 222-8/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 222-9/18
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-116/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-117/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-135/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-162/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-163/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-165/2018-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1144/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1287/2017-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Drugi državni organi i državne organizacije
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara — Sektor za žalbe i izvršenja — pristup informacijama u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara — Sektor za žalbe i izvršenja — pristup informacijama u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju na položaj generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • SAŽETAK Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2017. godinu
Druge organizacije
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
OGLASI

Podelite: