Објављен „Службени гласник РС“ број 20 од 15.3.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 20 од 15.3.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о додели одликовања
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о обиму и садржини досијеа за биоцидни производ
  • ПРАВИЛНИК о условима за прилагођавање захтева за подацима из досијеа за биоцидни производ
  • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре

Поделите: