Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 20 od 14.2.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 20 od 14.2.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o dopunama Zakona o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
 • ODLUKA o imenovanju članova Nadzornog odbora za izbornu kampanju
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika
 • ODLUKA o otvaranju Ambasade Republike Srbije u Hašemitskoj Kraljevini Jordan
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Bidgošču, Republika Poljska
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Bjalistoku, Republika Poljska
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za organizaciju međunarodnog lekarskog simpozijuma „Prva svetska konferencija – Borba protiv pandemije COVID-19 – Zdravstveni izazovi”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju direktora Muzeja naivne i marginalne umetnosti
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o iznosu sredstava koja se prenose filijali za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za bezbednost saobraćaja za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za bezbednost saobraćaja za 2022. godinu
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1347/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1351/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1352/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1331/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1332/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1333/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1334/2022
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1336/2022
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu kandidata za narodne poslanike, predlog kandidata za predsednika Republike, odnosno izbornu listu kandidata za odbornike jedinice lokalne samouprave
 • UPUTSTVO o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • REŠENJE o upisu političke stranke u Registar političkih stranaka
 • REŠENJE o imenovanju sudskog veštaka
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršiteljke dužnosti pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • REŠENJE o postavljenju pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Podelite: