Објављен „Службени гласник РС“ број 20 од 14.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 20 од 14.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о допунама Закона о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пандемије болести CОVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • ОДЛУКА о именовању чланова Надзорног одборa за изборну кампању
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника
 • ОДЛУКА о отварању Амбасаде Републике Србије у Хашемитској Краљевини Јордан
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Бидгошчу, Република Пољска
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Бјалистоку, Република Пољска
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију међународног лекарског симпозијума „Прва светска конференција – Борба против пандемије COVID-19 – Здравствени изазови”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о износу средстава која се преносе филијали за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за безбедност саобраћаја за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1347/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1351/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1352/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1331/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1332/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1333/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1334/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1336/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу кандидата за народне посланике, предлог кандидата за председника Републике, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице локалне самоуправе
 • УПУТСТВО о канцеларијском пословању органа државне управе
 • РЕШЕЊЕ о упису политичке странке у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршитељке дужности помоћнице Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу помоћнице Повереника за заштиту равноправности

Поделите: