Објављен „Службени гласник РС“ број 20 од 10.3.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2023. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 20 од 10.3.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује учесницима на тржишту који обављају делатност у железничком сектору
 • УРЕДБА о начину признавања иностраних исправа о усаглашености
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2023”
 • ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за евидентирање и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за дигитализацију у здравственом систему Републике Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана и именовању члана Привременог органа општине Призрен
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за заштиту биља и животну средину у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за хигијену и технологију меса у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института друштвених наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института економских наука у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за педагошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за политичке студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за политичке студије у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за кукуруз „Земун Поље” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за кукуруз „Земун Поље” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Музеја на отвореном „Старо село” Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја на отвореном „Старо село” Сирогојно
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Архива Југославије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Студентског културног центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског културног центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Ивањици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ивањици
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лекове и медицинска средства Србије за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Парка природе „Мокра Гора” д.о.о. за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између градске општине Звездара, град Београд, Република Србија и општине Херцег Нови, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-2031/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-2033/2023
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о условима за испитивање опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о методама испитивања сорте шећерне репе (Beta vulgaris ssp. altissima var. sacharifera Alef.) ради признавања сорте
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Регистру хемикалија
 • ПРАВИЛНИК o изменама Правилника о путном листу за међународни ванлинијски превоз путника
 • ПРАВИЛНИК о методологији за прорачун уштеда енергије које су резултат спроведених мера енергетске ефикасности
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Прaвилника o додацима исхрани (дијететски суплементи)
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2023. годину
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о заштити малих инвеститора
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0438/21-11
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Беочин”, Беочин
ОГЛАСИ

Поделите: