Објављен „Службени гласник РС“ број 20 од 10.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 20 од 10.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • ОДЛУКA о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2021. годину
 • ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Образовно-научноистраживачког центра „Милутин Миланковић”
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-1/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-4/21
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 201-5/21
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 204-1/21
 • ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2021. годину
Други државни органи и државне организације
 • ИСПРАВКА Наредбе о хомологацији склопова заменских кочних облога, кочних облога добош кочница, дискова и добоша за моторна и прикључна возила
Друге организације
 • ОДЛУКА о расписивању избора за чланове Скупштине Стоматолошке коморе Србије
 • ОДЛУКА којом се предлажу чланови Централне изборне комисије, за избор делегата Скупштине СКС 2021–2025
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • ОПШТИ УСЛОВИ за обављање универзалне поштанске услуге у Јавном предузећу „Пошта Србије”, Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чока”, Чока
ОГЛАСИ

Поделите: