Објављен „Службени гласник РС“ број 19 од 8.3.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 19 од 8.3.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију другог међународног сајма вина „Винска визија Отворени Балкан”
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о врсти података о спроведеним мерама енергетске ефикасности и оствареним уштедама енергије које достављају корисници јавних средстава
  • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Смерница добре произвођачке праксе
Друге организације
  • РЕШЕЊE о именовању директора Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко”, Ужице
  • ИСПРАВКА Малопродајниx цена дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар”, Суботица

Поделите: