Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 18 od 1.3.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 18 od 1.3.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
  • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbijeˮ, Beograd (Regionalni program za energetsku efikasnost u prenosnom sistemu II)
Vlada
  • STRATEGIJA zapošljavanja u Republici Srbiji za period od 2021. do 2026. godine
Ministarstva
  • NAREDBA o izmenama Naredbe o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2021. godinu
Drugi državni organi i državne organizacije
  • DOPUNSKI ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-01-176/2021-02

Podelite: