Објављен „Службени гласник РС“ број 18 од 1.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 18 од 1.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу
  • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд (Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II)
Влада
  • СТРАТЕГИЈА запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године
Министарства
  • НАРЕДБА о изменама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину
Други државни органи и државне организације
  • ДОПУНСКИ ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-176/2021-02

Поделите: