Објављен „Службени гласник РС“ број 17 од 7.3.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 17 од 7.3.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о остваривању посебних права бивших запослених у Министарству унутрашњих послова на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1862/2018
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–1923/2018
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности грејача простора, комбинованих грејача, комплета грејача простора, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја и комплета комбинованог грејача, опреме за регулацију температуре и соларног уређаја
Уставни суд
  • ИСПРАВКА Одлуке Уставног суда у предмету број IУо-231/2015
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0378/16-11
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-1080/16-11
Друге организације
  • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за полицијске службенике

Поделите: