Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 17 od 29.2.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o uslovima, načinu i obezbeđenju plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Republike Srbije

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 17 od 29.2.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o internom konkursu
 • UREDBA o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora — koordinatora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Centra za razminiranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za borbu protiv droga
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Filmskog centra Srbije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Filmskog centra Srbije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za 2016. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu finansija — Poreska uprava
 • PRAVILNIK o uslovima, načinu i obezbeđenju plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Republike Srbije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
Druge organizacije
 • ODLUKA Stomatološke komore Srbije, broj 1902/1
 • ODLUKA Stomatološke komore Srbije, broj 1911/1
OGLASI

Podelite: