Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 17 od 28.2.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 17 od 28.2.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o policijskim merama i radnjama i policijskim ovlašćenjima, izgledu, izdavanju, korišćenju i uništavanju službene legitimacije i značke ovlašćenih službenih lica Vojne policije
 • UREDBA o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Osredak”
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2020. godini
 • UREDBA o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • ODLUKA o osnivanju Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije
 • ODLUKA o utvrđivanju Crkve Svete Trojice i stare škole u Cerovcu za spomenik kulture
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor poljoprivrede, proizvodnje hrane, šumarstva, ribarstva i veterine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva privrede
 • REŠENJE o postavljenju na položaj sekretara Ministarstva privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Uprave za igre na sreću u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika direktora Republičkog seizmološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog seizmološkog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Pirotskog upravnog okruga sa sedištem u Pirotu
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Pećkog upravnog okruga sa sedištem u Peći
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Naučno-obrazovno kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Naučno-obrazovno kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Gnjilane
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Obilić
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Privremenog organa opštine Đakovica
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Privremenog organa opštine Klina
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Privremenog organa opštine Suva Reka
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Privremenog organa opštine Orahovac
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Kosovo Polje
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Leposavić
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Novo Brdo
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Štrpce
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Dečani
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Putevi Srbije” za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Transnaftaˮ a.d. Pančevo za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji plan i program rada Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da naziv ogranka stranog privrednog društva sadrži reč „Serbia”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Sremski Karlovci, Republika Srbija i opštine Geroskipu, Republika Kipar
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1895/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1896/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1917/2020
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
 • DOPUNA JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0265/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0563/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0970/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0080/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0117/19-11
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP regionalna deponija „Srem–Mačva”, Šabac
OGLASI

Podelite: