Објављен „Службени гласник РС“ број 16 од 1.3.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника o квaлитeту прoизвoдa oд вoћa и пoврћa

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 16 од 1.3.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава за одрживи развој и унапређење шумарства у 2024. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
 • УРЕДБА о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2024. години
 • УРЕДБА о условима за утврђивање купопродајне цене стана на појединачним локацијама за припаднике снага безбедности
 • УРЕДБА о измени Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Основних академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства и студијског програма Основних струковних студија Криминалистике који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2024/2025. годину
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма Мастер академских студија Криминалистике, Форензичког инжењерства, Информатике и рачунарства, Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа и Национална безбедност који се финансирају из буџета Републике Србије на Криминалистичко-полицијском универзитету за школску 2024/2025. годину
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за доделу подстицаја
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за припрему и организовање наградне игре
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење Споразума о условима за слободан приступ тржишту рада на Западном Балкану
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за спровођење Споразума о повезивању шема електронске идентификације грађана Западног Балкана
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за филозофију и друштвену теорију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1504/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1506/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1572/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1698/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1700/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1709/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1710/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1712/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1713/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1718/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1719/2024
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мостˮ Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транснафта” а.д. Панчево за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Нови Сад – Гас” д.о.о. за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Галовицаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Ценовник услуга за посетиоце Јавног предузећа Национални Парк Тара, Бајина Башта
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1706/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1707/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1721/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1724/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1727/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1759/2024
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању текста Програма финансијске подршке, мера и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз организацију кампова за младе из дијаспоре и региона у 2024. години
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника o квaлитeту прoизвoдa oд вoћa и пoврћa
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму, садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи
 • ПРАВИЛНИК о начину издавања и продужења важења ADR сертификата о одобрењу за возило
 • ПРАВИЛНИК о начину издавања, вођењa евиденција, изгледу и начину постављања налепнице за лака електрична возила
 • ПРАВИЛНИК о раду тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова у управи за извршење заводских санкција на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Прокупље
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Опште болнице „Др Алекса Савић” Прокупље
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Прокупље, у оснивању
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-3/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-4/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-5/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-6/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-7/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-8/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-9/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-10/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-11/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-12/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-13/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-14/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-15/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-16/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-17/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-18/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-19/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-20/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-21/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-22/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-23/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-24/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-25/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-26/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-27/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-28/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-29/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-30/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-31/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-32/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-33/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-34/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-35/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-36/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-37/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-38/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-39/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-40/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-41/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-42/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-43/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-44/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-45/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-46/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-47/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-48/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-49/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-50/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-51/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 192-52/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 193-2/24
 • ИСПРАВКА Правилника о критеријумима за остваривање права на олакшицу и ближи поступак остваривања права на олакшицу плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-105/2024-01
 • ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-106/2024-01
 • ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-107/2024-01
 • ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-108/2024-01
 • ОДЛУКА о избору председника суда, број 119-05-109/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-38/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-44/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-45/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-46/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-72/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-73/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-74/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-76/2024-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-986/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1149/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1212/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1292/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1319/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1320/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ОДЛУКA о избору јавног тужиоца, А број 106/24
 • ОДЛУКA о избору јавног тужиоца, А број 107/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 108/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 109/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 110/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 111/24
 • ОДЛУКA о избору јавног тужиоца, А број 112/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 113/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 114/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 115/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 116/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 117/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 118/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 119/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 120/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 121/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 122/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 123/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 124/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 125/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 126/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 127/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 128/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 129/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 130/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 131/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 132/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 133/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 134/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 135/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 136/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 137/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 138/24
 • ОДЛУКА о избору јавног тужиоца, А број 139/24
 • ОДЛУКА о престанку јавнотужилачка функција главном јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Бачкој Паланци
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пријављивању намере и издавању одобрења за обављање радијационих делатности
 • РЕШЕЊЕ о одређивању износа месечне новчане накнаде (посебни додатак) за рехабилитовано лице
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-151/2023-17
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-01-155/2023-92
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за едукацију и сертификацију у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта привредног друштва „BIO4ˮ д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина,Yala Habibi д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: