Објављен „Службени гласник РС“ број 158 од 29.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 158 од 29.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Министарства
 • НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2021. годину
 • УПУТСТВО о измени и допуни Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава захваћених епидемијом заразне болести COVID-19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-2/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 606-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-3/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-4/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-5/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-6/20
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 607-7/20
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1068/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1069/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1070/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1071/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1072/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1073/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1074/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1075/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1076/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1077/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1078/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01079/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01080/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01081/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01082/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01083/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01084/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01085/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01086/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01087/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01088/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01089/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01090/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-01091/2020-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-1092/2020-01
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ревизије финансијских извештаја јавних друштава
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
 • ОДЛУКА о измени Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о одређивању цене за приступ систему за пренос електричне енергије
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Лозница
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар – Раковица”
ОГЛАСИ

Поделите: