Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 155 od 24.12.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 155 od 24.12.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • NAREDBA o sprovođenju vanredne preporučene imunizacije protiv COVID-19

Podelite: