Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 152 od 18.12.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o prometu za svaku vrstu klasične igre na sreću
 • PRAVILNIK o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 152 od 18.12.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru člana Fiskalnog saveta
 • ODLUKA o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
 • ODLUKA o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
 • UREDBA o visini posebne naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije u 2021. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije
 • ODLUKA o raspuštanju Skupštine opštine Preševo i obrazovanju Privremenog organa opštine Preševo
 • ODLUKA o osnivanju privrednog društva „DATA CLOUD TECHNOLOGYˮ d.o.o. Kragujevac
 • ODLUKA o visini naknade za rad članova posebnih stručnih komisija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planinaˮ, Knjaževac
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Visokog službeničkog saveta
 • REŠENJE o imenovanju člana Visokog službeničkog saveta
 • REŠENJE o prestanku dužnosti članova Žalbene komisije Vlade
 • REŠENJE o imenovanju članova Žalbene komisije Vlade
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova – predstavnika Vlade u Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Preševo
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-10429/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-10432/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-10431/2020
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-10435/2020
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću, Sremska Mitrovica za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću, Sremska Mitrovica za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti za 2019. godinu Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću, Vrbas
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na izmene i dopune Finansijskog plana Agencije za kvalifikacije za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Aerodrom Rosulje” sa po Kruševac
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Javnog preduzeća „Aerodrom Ponikve” Užice
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10655/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10656/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10667/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10668/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10666/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10669/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10670/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10671/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10672/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10673/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10674/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10675/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10676/2020-1
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10681/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10685/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10700/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10702/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vrstama igara na sreću (katalog o vrstama igara na sreću)
 • PRAVILNIK o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o prometu za svaku vrstu klasične igre na sreću
 • PRAVILNIK o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama stolova i automata za igre na sreću, načinu i postupku ispitivanja ispunjenosti potrebnih uslova
 • PRAVILNIK o obliku i sadržini nalepnice za označavanje i registraciju stola za igre na sreću, automata za igre na sreću i uplatno-isplatnog mesta u kladionici
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za sprovođenje audio i video nadzora, načinu čuvanja dokumentacije i telesne zaštite u igračnici, sprovođenje video nadzora i čuvanje dokumentacije u automat klubu, odnosno kladionici
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za čuvanje trajne baze podataka o licima koja ulaze u igračnicu
 • PRAVILNIK o sadržini evidencija o osnovicama za obračunavanje i plaćanje naknade za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i o sadržini mesečnog obračuna naknade za priređivanje tih igara
 • PRAVILNIK o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima
 • PRAVILNIK o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o ostvarenom prometu po automatu
 • PRAVILNIK o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje
 • PRAVILNIK o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o ostvarenom prometu po uplatno-isplatnom mestu u kladionici
 • PRAVILNIK o informaciono-komunikacionom sistemu za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja uslova za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
 • PRAVILNIK o načinu vođenja obaveznih evidencija i izveštavanja o ostvarenom prometu za posebne igre na sreću preko sredstava elektronske komunikacije
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre
 • PRAVILNIK o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću
 • PRAVILNIK o načinu vođenja baze podataka o licima koja su ostvarila dobitak kod priređivača igara na sreću
 • PRAVILNIK o postupku aktiviranja sredstava namenskog depozita, odnosno bankarske garancije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru konsolidovanog računa trezora
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne svrhe, načinu držanja, uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o životinjama
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu vođenja evidencije o postupcima izvršenja i obezbeđenja i finansijskom poslovanju javnog izvršitelja, načinu izveštavanja, sadržini izveštaja o radu javnog izvršitelja i načinu postupanja sa arhivom
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o nadzoru nad radom javnih izvršitelja
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-780/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-811/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-814/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-821/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-824/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-839/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-861/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-886/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-888/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-895/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-949/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-989/2020-01
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta u Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o kriterijumima za prepoznavanje diskriminacije korisnika lučkih usluga
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-01-729/2020-1
 • FINANSIJSKI PLAN Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu
 • IZMENE MINIMALNIH USLOVA za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu
Druge organizacije
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve „Gradac”, Čačak
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za grejanje „Čačak”, Čačak
OGLASI

Podelite: