Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 150 od 14.12.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UPUTSTVO o izmenama i dopuni Uputstva o načinu izdavanja uverenja Privredne komore Srbije i overavanja isprava
 • ODLUKA o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19
 • ODLUKA o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 150 od 14.12.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini lekarskog recepta, načinu izdavanja i propisivanja lekova
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19
 • ODLUKA o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19
Drugi državni organi i državne organizacije
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o vođenju evidencije članova Privredne komore Srbije i privrednih komora autonomnih pokrajina
 • PRAVILNIK o stavljanju van snage Pravilnika o načinu davanja informacija i potvrda o bonitetu članova komore
 • UPUTSTVO o izmenama i dopuni Uputstva o načinu izdavanja uverenja Privredne komore Srbije i overavanja isprava

Podelite: