Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 15 od 8.3.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2018. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 15 od 8.3.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške otvaranju regionalnih inovacionih startap centara za 2019. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2019. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2019. godinu
 • UREDBA o stručnom usavršavanju putem stažiranja
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva, informatike i računarstva i studijskog programa osnovnih strukovnih studija kriminalistike koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2019/2020. godinu
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva i informatike i računarstva koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2019/2020. godinu
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost
 • ODLUKA o utvrđivanju Zgrade auto servisa „Fiat” u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog saveta za javno zdravlje
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izmenu propisa o kancelarijskom poslovanju i kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Vučitrn
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Rezervat Uvac” d.o.o. za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2019–2028. godine za „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o radu „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2046/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2050/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-2051/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za izdavanje ovlašćenja za sprovođenje obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe
 • PRAVILNIK o programima i načinu obavljanja stručne obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja i redarske službe
 • PRAVILNIK o sadržaju javnih isprava koje izdaje visokoškolska ustanova
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o raspodeli sredstava za finansiranje ustanova socijalne zaštite
 • PRAVILNIK o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja lica u stanju socijalne potrebe
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-1/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-2/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-3/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-4/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-5/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-6/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-7/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-8/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-9/2019-06
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-10/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-11/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-12/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-13/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-14/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-15/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-16/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-17/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-18/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-19/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-20/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-22/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-23/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-24/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-25/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-26/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-27/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-28/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-29/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-30/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-32/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-33/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-34/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-35/2019-03
 • REŠENJE o utvrđivanju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-36/2019-03
 • REŠENJE o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-37/2019-03
 • REŠENJE o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-38/2019-03
 • REŠENJE o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-39/2019-03
 • REŠENJE o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-40/2019-03
 • REŠENJE o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-41/2019-03
 • REŠENJE o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-42/2019-03
 • REŠENJE o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi, broj 022-05-49/2019-03
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 172-3/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 172-4/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 1128/16, Gjini protiv Srbije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
 • ODLUKA o bližim uslovima oglašavanja finansijskih usluga
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o sadržini registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao i o bližim uslovima i načinu vođenja tih registara
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju cena zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o normativima i standardima rada i cenama zdravstvenih usluga za prevenciju, preglede i lečenje bolesti usta i zuba koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • PRAVILNIK o prestanku važenja Pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje
 • REŠENJE o izuzeću novog interkonektora za prirodni gas
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-300/2019-1
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2018. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Vlasina”
OGLASI

Podelite: