Објављен „Службени гласник РС“ број 15 од 8.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 15 од 8.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБA о спроведбеним правилима за интероперабилност скупова и сервиса геопросторних података националне инфраструктуре геопросторних података
Министарства
  • ИСПРАВКА Решења Министарства финансија – Управе за дуван 02-33 број 99-7/22
ОГЛАСИ

Поделите: