Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 15 od 24.2.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • UREDBA o ograničenju visine cena derivata nafte
 • ODLUKA o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2022. godine
 • PODACI o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2022. godinu
 • PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2022. godinu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2022. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 15 od 24.2.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica
 • UREDBA o ograničenju visine cena derivata nafte
 • UREDBA o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu
 • UREDBA o sadržini i obliku prijave državne pomoći
 • UREDBA o dopunama Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika
 • ODLUKA o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590
 • ODLUKA o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje projekta „Zaplovi Srbijom”
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za pitanja državljanstva
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o selu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za javna ulaganja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za javna ulaganja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju sekretara Ministarstva prosvete
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za brigu o selu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju zamenika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja, naprava i municije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Studentskog centra u Nišu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Komisije za nestala lica
 • REŠENJE o razrešenju člana Tima za podršku pregovorima
 • REŠENJE o imenovanju srpskog dela srpsko-bugarske Zajedničke ekspertske komisije za praćenje primene Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito (Republika Srbija) – Salaš (Republika Bugarska)
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana srpskog dela Saveta za koordinaciju projekata
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Programa rada Agencije za restituciju za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Finansijskog plana Agencije za restituciju za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža – Most” Beograd za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Studentskog centra u Boru o obavljanju druge delatnosti
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu o obavljanju druge delatnosti
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola ,,Pane Đukić Limar” u Kruševcu o obavljanju druge delatnosti
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Surdulici o obavljanju druge delatnosti
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za ostvaren sportski rezultat, 05 broj 661-1395/2023
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade za ostvaren sportski rezultat, 05 broj 661-1398/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1572/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1573/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-1581/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1388/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1391/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1393/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1399/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1400/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-1402/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1390/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1394/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1396/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1397/2023
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-1403/2023
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela ili putnog objekta propisane Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • PRAVILNIK o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
 • IZMENE Javnoizvršiteljske tarife
Ustavni sud
 • ODLUKA o izboru zamenika predsednika Ustavnog suda
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-127/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije broj, 119-05-128/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-129/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-130/2023-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-131/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-868/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-887/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1013/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1014/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1036/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1087/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1136/2022-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-11/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-12/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-13/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-50/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-53/2023-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-56/2023-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom za četvrti kvartal 2022. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2022. godine do 31. decembra 2022. godine
 • PODACI o prosečnoj godišnjoj zaradi i prosečnoj godišnjoj zaradi bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji za 2022. godinu
 • PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji za 2022. godinu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za decembar 2022. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o usklađivanju vrednosti boda iz člana 8. stav 2. Tarife naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija (Tarife za bioskope)
 • ODLUKA o usklađivanju vrednosti boda iz člana 7. stav 2. Tarife naknada koju od organizatora, vlasnika, držaoca i zakupca prostora naplaćuje Sokoj po osnovu javnog izvođenja muzičkih dela na koncertima, muzičkim festivalima i muzičko-zabavnim manifestacijama, kulturnim sportskim i političkim manifestacijama i u komercijalnim prostorima kao i po osnovu predstavljanja kao javnog saopštavanja scenskih dela uživo pred publikom
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „EPICURE CIGARS” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, ORBICO TRGOVINA I USLUGE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „HEDON LIFE” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
OGLASI

Podelite: