Објављен „Службени гласник РС“ број 15 од 24.2.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о порезу на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
 • ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2022. године
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2022. годину
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2022. годину
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 15 од 24.2.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину
 • УРЕДБА о садржини и облику пријаве државне помоћи
 • УРЕДБА о допунама Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
 • ОДЛУКА о образовању Националног савета за заштиту потрошача
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за спровођење пројекта „Заплови Србијом”
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за питања држављанства
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за доделу подстицаја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају секретара Министарства просвете
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
 • РЕШЕЊЕ о настављању рада на положају заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Агенције за испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и муниције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за контролу поступка уништавања одузетих психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Комисије за нестала лица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Тима за подршку преговорима
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-бугарске Заједничке експертске комисије за праћење примене Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Ново Корито (Република Србија) – Салаш (Република Бугарска)
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана српског дела Савета за координацију пројеката
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања JП „Србијагас”, Нови Сад за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – Мост” Београд за 2023. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Студентског центра у Бору о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Босилеграду о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа ,,Пане Ђукић Лимар” у Крушевцу о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сурдулици о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за остварен спортски резултат, 05 број 661-1395/2023
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде за остварен спортски резултат, 05 број 661-1398/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1572/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве, 05 број 401-1573/2023
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1581/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1388/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1391/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1393/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1399/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1400/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1402/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1390/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1394/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1396/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1397/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1403/2023
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ПРАВИЛНИК о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта
 • ИЗМЕНЕ Јавноизвршитељске тарифе
Уставни суд
 • ОДЛУКА о избору заменика председника Уставног суда
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-127/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије број, 119-05-128/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-129/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-130/2023-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-131/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-868/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-887/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1013/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1014/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1036/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1087/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1136/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-11/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-12/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-13/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-50/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-53/2023-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-56/2023-01
Други државни органи и државне организације
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2022. године
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2022. године до 31. децембра 2022. године
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2022. годину
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2022. годину
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2022. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о усклађивању вредности бода из члана 8. став 2. Тарифе накнада које Сокој наплаћује по основу јавног саопштавања музичких дела путем биоскопских пројекција (Тарифе за биоскопе)
 • ОДЛУКА о усклађивању вредности бода из члана 7. став 2. Тарифе накнада коју од организатора, власника, држаоца и закупца простора наплаћује Сокој по основу јавног извођења музичких дела на концертима, музичким фестивалима и музичко-забавним манифестацијама, културним спортским и политичким манифестацијама и у комерцијалним просторима као и по основу представљања као јавног саопштавања сценских дела уживо пред публиком
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „EPICURE CIGARS” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ORBICO TRGOVINA I USLUGE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „HEDON LIFE” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: