Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 15 od 19.2.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 15 od 19.2.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Azerbejdžan
Vlada
 • UREDBA o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2021. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini
 • UREDBA o proglašenju Spomenika prirode „Kalemegdanski rt”
 • ODLUKA o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda „Vožd Karađorđe”
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za uređenje i razvoj Ovčarsko-kablarske klisure
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju direktora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i zamenika predsednika pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i zamenika predsednika pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
 • REŠENJE o imenovanju predsednika potpredsednika i članova Saveta za odbrambenu industriju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Gracu, Republika Austrija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za bezbednost saobraćaja za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za bezbednost saobraćaja za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Razvojne agencije Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Razvojne agencije Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2021. godinu Javnog preduzeća „Službeni glasnikˮ
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik”, sa potpunom odgovornošću, Kopaonik za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za skloništa za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža – Mostˮ, Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja „Koridori Srbije” društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Aerodrom Ponikve” Užice za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Srbijagas” u „South Stream Serbia” AG, Zug, Switzerland
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala „Koridori Srbije” d.o.o. Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • DOPUNA USKLAĐENIH DINARSKIH IZNOSA naknada propisanih Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-6/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-7/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-8/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-9/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-10/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-11/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-12/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-13/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-14/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-15/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-16/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-17/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 49-18/21
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-950/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-1095/2020-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-3/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-15/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-16/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-17/2021-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-24/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-1/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-3/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-4/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-5/2021-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-6/2021-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0867/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-07-00-0224/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0200/19-11
Druge organizacije
 • STATUT o izmenama i dopunama Statuta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine”
 • ODLUKA o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo”, Požarevac
OGLASI

Podelite: